Hedef & İlkeler

Temel İlkelerimiz ve Egemen Değerlerimiz 

  • Paylaşımcılık ve Gönüllülük: M & M Başman Vakfı, güçlü aile değerleri ışığında, toplumsal yapının güçlenmesi amacıyla, mevcut imkanları ve bu imkanları her daim geliştirme gayretiyle, toplumsal ve bireysel ihtiyaçları tam olarak anlamayı, kapsamlı bir şekilde değerlendirerek yanıtlamayı ve sürekli paylaşım odaklı yaşamayı hedefler. Vakıf profesyonel yönetim kadrosunun yanında, gönüllüleri ile birlikte daha da büyük kesimlere ulaşmayı ilke edinmiştir.
  • Tarafsız Olmak ve Adil Davranmak: M & M Başman Vakfı Yönetimi ve Tüm Çalışanları, ilişki içinde olduğu tüm kişi ve kurumlarla kurduğu ilişkilerde ve her konuda; tarafsız, dürüst ve adil davranarak, ilişkide olduğu her kesimde, güven duygusunu çağrıştırmayı hedefler. Vakıf Yönetimi olarak, manipülasyon, gizleme, özel bilgileri veya başka gizli bilgileri kötüye kullanma, yalan beyanda bulunma ya da haksız menfaat elde etmemeyi ilke edinmiştir.
  • Farklılıklara Saygı ve Açık İletişim: M & M Başman Vakfı’nda, hiçbir kişiye ayrımcılık yapılmaz. Kurulan iletişimde açık, anlaşılır, içten olmaya dikkat edilir. Kişilerin özel hayatlarına saygılı davranarak, ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar yürütülür.
  • Toplumsal Fayda ve Sürdürülebilirlik: M & M Başman Vakfı, daha iyi bir toplum ve çevre için her fırsatı değerlendirir. Yapılan çalışmalarla hayata değer kazandırmayı hedefleyerek projelerin sonunda topluma sağlanacak değerler gözetilir. Projelerin çıktılarını ve devamlılığını önemseyerek; toplumsal etkinin, faaliyetlerin ve bütçenin devamlılığını sağlayacak çalışmalar yapılır.
  • Takım Çalışması: Başman Ailesi çalışanlarıyla bir bütündür. Her bireyin yetenek ve bilgisi, vakıf için önemli ve vazgeçilmez bir anlam ifade eder. Yapılan her çalışmaya vakıf hedefleri doğrultusunda, gönüllü olarak herkes destek verebilir. 
  • Verimlilik: M & M Başman Vakfı Projeleri sayesinde yaratılmış olan her türlü maddi ve manevi değeri, etkili, etkin ve maksimum verimlilikle değerlendirir ve paylaşır.
  • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Vakfın tüm raporlarının şeffaflıkla paylaşılması önem arz etmekte olup, hesap verebilir bir yönetim tarzı benimsenmektedir. 
  • Üst Yönetimin ve Yönetim Kurulunun Sorumluluğu: Vakfın kurucuları ve tüm yöneticileri, vakıf çalışanlarının davranışlarından da sorumlu bulunmaktadır. Bu sorumluluk finansal işlemler kadar, vakfın yaptığı anlaşmaları da kapsamaktadır. Tüm yönetim, finansal raporların doğruluğundan, tüm faaliyetlerin gözetiminden, iç kontrol ve risk yönetiminden, verimliliğin artırılarak, sürdürülebilir olmasından da sorumludur.
  • Dünya Vatandaşlığı: Ulusal projelerin yanında uluslararası çalışmaları da takip ederek, dünyadaki gelişimleri ve yenilikleri de gözününe alarak, evrensellik ilkesini benimsemek ve ülkedeki gelişime bu amaç doğrultusunda destek vermek önem arz etmektedir.