Vakfın Amaçları


  • Çağdaş ve gelişen bir Kuzey Kıbrıs için yaşamın en temel gereksinimleri olan Eğitim, Sağlık, Kültür & Spor alanlarının gelişmesine katkıda bulunmak
  • Yetenekli fakat maddi imkanları kısıtlı gençleri fırsat eşitliği yaratarak desteklemek, Yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs ve ödül gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak
  • Uygun görülecek yerlerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kreş, ilkokul, ortaokul, lise okulları, kitaplık, laboratuvar, öğrenci yurdu yaptırmak
  • Uygun görülecek yer ve şekillerde sağlık tesisleri kurmak, donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmak
  • Kültürel ve spor alanlarının düzeyini yükseltmek amacı ile çalışmalar yapmak ve gerekli desteği sağlamak